CZYSTA ENERGIA WOKÓŁ NAS – NOWA INSTALACJA – WROCŁAW, TARNOGAJ

We współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Szybki rozwój gospodarczy wymaga ciągłych inwestycji w nowe przedsięwzięcia, aby zapewnić konkurencyjność firmy na rynku.

Wychodząc naprzeciw postępującej degradacji otaczającego nas środowiska, jako przedsiębiorstwo, prowadzimy szereg działań, które pozwolą zmniejszyć pozostawiany za sobą ślad węglowy. Procesy produkcyjne wciąż się zmieniają i świat dąży do tego, aby stawały się one jak najbardziej ekologiczne. Jest to również nasz cel i kierunek działania, aby prowadzić gospodarkę niskoemisyjną – zmierzającą do ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych do produkcji energii jesteśmy w stanie zmniejszyć pozostawiony za sobą ślad węglowy. Instalacja w trakcie całego cyklu pracy nie wytwarza odpadów. Energia pozyskana z naturalnego źródła jest czysta i bezpieczna dla środowiska. Jej zaletą jest również samowystarczalność – jest niezależna od stale rosnących cen prądu, a także stanowi zabezpieczenie w trakcie przerw lub ograniczeń w jego dostawach.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Ilość paneli

414

Powierzchnia instalacji

670 m2

Moc instalacji

150 kWp

Prognozowana produkcja roczna

141 588 kWh

Ograniczenie emisji CO2 w ciągu roku

134,51 t

Wartości szacunkowe dla prognozowanej produkcji energii z instalacji, rzeczywiste dane mogą się różnić.

Ponad 400 paneli zamontowano na dachach dwóch obiektów, na powierzchni prawie 700 m2. Łączna moc instalacji to 150 kWp, która pozwoli na pokrycie nawet 30% zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa. Energia wyprodukowana przez panele – bazując na prognozowanych danych – pozwoli na ograniczenie emisji CO2 w ciągu roku o niemal 135 t.

Wykres przedstawia przybliżony okres zwrotu z inwestycji, rzeczywiste dane mogą się różnić.

Instalacja ma również silne uzasadnienie ekonomiczne. Panele fotowoltaiczne, jako jednorazowy wydatek, to duża inwestycja. Jednak z uwagi na ich trwałość i wysoką wydajność, którą producenci szacują na ponad 30 lat, jest to opłacalne rozwiązanie. Pozytywny zwrot z inwestycji można zaobserwować w znacznie krótszym czasie – już nawet w połowie całego cyklu życia instalacji. Dodatkowo panele jak i pozostałe elementy systemu są niemal bezobsługowe, co również uwypukla zalety wykorzystania fotowoltaiki.

Fotowoltaika to idealny sposób na obniżenie kosztów zmiennych i zwiększenie konkurencyjności firmy. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii do zasilenia swoich urządzeń zmniejszając tym samym negatywne skutki swojej działalności.