Aby przeglądać załączone poniżej pliki PDF musisz zainstalować przeglądarkę PDF-ów, np. Adobe Acrobat Reader.

FILTRUJ ZBIÓR DOKUMENTÓW

RODZAJ DOKUMENTU
POWIĄZANE PRODUKTY
WERSJA
JĘZYK
Uproszczona Instrukcja Obsługi EBS-2600
2021/12/06#1.0PL
Polski
Uproszczona Instrukcja Obsługi EBS-6600/EBS‑6900-seria BOLTMARK® II
2018/02/27#2.0PL
Polski
Opis:

Ta instrukcja dotyczy następujących drukarek serii Boltmark® II:

 • EBS‑6600 Boltmark® II; drukarka niskobudżetowa przeznaczona do prostych aplikacji,
 • EBS‑6900 Boltmark® II; drukarka uniwersalna z możliwością instalacji pełnego zestawu opcji.

Dokument zawiera jedynie podstawowe informacje dotyczące drukarek serii Boltmark® II umożliwiające:

 • włączenie/wyłączenie urządzenia,
 • utworzenie/edycję tekstu,
 • wybór tekstu do druku,
 • uruchomienie/zatrzymanie drukowania,
 • wymianę butelki (z atramentem lub rozpuszczalnikiem),
 • utrzymanie czystości głowicy.

Pełne informacje dotyczące wyposażenia, instalacji, konfiguracji i obsługi urządzenia zawarte są w Instrukcji obsługi drukarek serii Boltmark® II.

Instrukcja Obsługi EBS-6600/EBS‑6900-seria BOLTMARK®II
2021/05/14#3.0PL
Polski
Opis:

Instrukcja Obsługi do drukarek serii BOLTMARK®II w wersji 2021/05/14#3.0PL nie zawiera informacji dotyczących bezpieczeństwa. W związku z tym należy ją używać tylko i wyłącznie wraz z dokumentem Informacje Bezpieczeństwa i Ważne Uwagi w wersji 2021/05/13v1_0PL. Obydwa w/w dokumenty tworzą komplet dokumentacji użytkownika do drukarek serii BOLTMARK®II.

Starsze wersje Instrukcji Obsługi zawierają informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Instrukcja Obsługi EBS-6600/EBS‑6900-seria BOLTMARK® II
2020/04/09#2.1PL
Polski
Informacje Bezpieczeństwa i Ważne Uwagi EBS-6600/EBS‑6900-seria BOLTMARK®II
2021/05/13v1_0PL
Polski
Basic Operating Instructions – EBS-6600/EBS‑6900 BOLTMARK® II series
2018/02/27#2.0EN
Angielski
Description:

This manual applies to the following Boltmark® II-series printers:

 • EBS‑6600 Boltmark® II; a low investment printer designed for simple applications,
 • EBS-6900 Boltmark® II; an all-round printer on which the full range of options can be installed.

This document contains only basic information on the Boltmark® II‑series printer to enable a user to:

 • start up/shut down the printer,
 • create/edit a text,
 • select a text for printing,
 • start/pause printing,
 • replace bottles (of ink and solvent),
 • keep the printhead clean.

For full information about printer equipment, installation, configuration and operation see the Boltmark® II‑series Printers User Manual.

User’s Manual EBS-6600/EBS‑6900 BOLTMARK® II series
2020/04/09#2.1EN
Angielski
Instrukcja Obsługi EBS-6800P-seria BOLTMARK®
2020/03/19#1.3PL
Polski
User’s Manual EBS-6800P BOLTMARK® series
2020/03/19#1.3EN
Angielski
Uproszczona Instrukcja Obsługi EBS-6500/EBS‑6800-seria BOLTMARK®
2014/04/17#2.2PL
Polski
Opis:

Seria Boltmark® obejmuje następujące modele drukarek typu „INK-JET”:

 • EBS-6500 – niskonakładowa drukarka powszechnego zastosowania,
 • EBS-6800 – wszechstronna drukarka z pełnymi możliwościami drukowania,
 • EBS-7200 – nowy standard w dziedzinie szybkiego drukowania.

Pełne informacje dotyczące wyposażenia, instalacji, konfiguracji i obsługi urządzenia zawarte są w Instrukcji obsługi drukarek serii Boltmark®.
Ten dokument zawiera jedynie podstawowe informacje dotyczące drukarek serii Boltmark® umożliwiające uruchomienie lub zatrzymanie urządzenia, wprowadzenie tekstu do druku, jego wydrukowanie, wymianę butelki (z atramentem lub rozpuszczalnikiem), okresową wymianę iModule® oraz utrzymanie czystości głowicy.

Broszura MY.EBS.INK
PL, 20190924
Polski
Instrukcja Obsługi EBS-6500/EBS‑6800-seria BOLTMARK®
2014/04/22#2.2PL
Polski
Basic User’s Manual – EBS-6500/EBS‑6800 BOLTMARK® series
2014/04/17#2.2EN
Angielski
Description:

The Boltmark® series consists of the following INK-JET printer models:

 • EBS-6500 – the low investment printer for common applications.
 • EBS-6800 – the all-round model printer with full printing options.
 • EBS-7200 – the new standard in high-speed marking solutions.

The complete information on the printer’s features; installation, configuration and operation is contained in The Boltmark®-series Printer User’s Manual. This document contains only the basic information on how to start and stop the Boltmark®-series printer, enter a text to be printed, print the text, exchange a (solvent or ink) bottle, replace iModule® as and when necessary, and keep the head clean.

User’s Manual EBS-6500/EBS‑6800 BOLTMARK® series
2014/04/22#2.2EN
Angielski
Instrukcja Obsługi Handjet® EBS-260
2015/03/30#1.0
Polski
Katalog zbiorczy produktów EBS
PL, 20190501
Polski
User’s Manual Handjet® EBS-260
2019/10/21#1.1
Angielski
Instrukcja Obsługi Handjet® EBS-250
2011/10/28#4.2
Polski
Broszura BOLTMARK® II EBS-6600&6900
PL, 20181122
Polski
User’s Manual Handjet® EBS-250
2011/10/28#4.2
Angielski
Broszura BOLTMARK® EBS-6800P
PL, 20181122
Polski
Instrukcja Obsługi EBS-2600
2020/01/09#1.1PL
Polski
Uproszczona Instrukcja Obsługi EBS-2600
G2023/04/25_1PL
Polski
Opis:

Uproszczona Instrukcja Obsługi w wersji G2023/04/25_1PL uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS-2600 do wersji systemu 1.03.21 i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń wyposażonych w tą wersję systemu.

Dla urządzeń ze starszymi wersjami systemu przeznaczona jest Uproszczona Instrukcja Obsługi w wersji 2021/12/06#1.0PL.

Broszura HANDJET® EBS-260
PL, 20181122
Polski
User Manual EBS-2600
2020/01/09#1.1EN
Angielski
Instrukcja Obsługi EBS-230
2008/05/12#1.1
Polski
Broszura HANDJET® EBS-250
PL, 20181122
Polski
User’s Manual EBS-230
2008/05/12#1.1
Angielski
Broszura EBS-1500
PL, 20181122
Polski
Uproszczona Instrukcja Obsługi EBS-1500 z głowicą elektromagnetyczną
2006/01/25#1.0
Polski
Broszura EBS-2600
PL, 20190207144457
Polski
Instrukcja Obsługi EBS-1500 z głowicą elektromagnetyczną
2006/02/20#3.1
Polski
Basic User Manual EBS-2600
G2023/04/25_1EN
Angielski
Uproszczona Instrukcja Obsługi EBS-1500 z głowicą piezoceramiczną
2006/01/25#1.0
Polski
Instrukcja Obsługi EBS-2600
G2023/04/26_1PL
Polski
Opis:

Instrukcja Obsługi w wersji G2023/04/26_1PL uwzględnia większość zmian wprowadzonych w drukarkach EBS-2600 do wersji systemu 1.03.21 i opisy w nim zawarte są dostosowane do urządzeń
wyposażonych w tą wersję systemu.

Dla urządzeń ze starszymi wersjami systemu przeznaczona jest Instrukcja Obsługi w wersji 2020/01/09#1.1PL.

User Manual EBS-2600
G2023/04/26_1EN
Angielski
Description:

The User Manual version G2023/04/26_1EN includes most of the modifications implemented to the EBS-2600 printers up to version 1.03.21 of the system and the descriptions
contained herein correspond to the printers on which the system in this version is installed.

For devices with older versions of the system, the User Manual version 2020/01/09#1.1EN is intended.

Film – EBS Ink-Jet Systems – film promocyjny 2018 Film – EBS Ink-Jet Systems – film promocyjny 2018
PL, 1080p, 2018r.
Polski
Instrukcja Obsługi EBS-1500 z głowicą piezoceramiczną
2006/02/20#3.1
Polski
Informacje Bezpieczeństwa i Ważne Uwagi EBS-2600
G2023/04/29_1PL
Polski
Film 1 – HANDJET<sup>®</sup> EBS-250 – przenośna, podręczna, mobilna drukarka Ink Jet Film 1 – HANDJET® EBS-250 – przenośna, podręczna, mobilna drukarka Ink Jet
PL, 480p, 720x405pix, 2007r.
Polski
Basic User’s Manual EBS-1500 with a single electromagnetic printhead
2006/02/14#1.0
Angielski
Film 2 – HANDJET<sup>®</sup> EBS-250 – przenośna, podręczna, mobilna drukarka Ink Jet Film 2 – HANDJET® EBS-250 – przenośna, podręczna, mobilna drukarka Ink Jet
PL, 1080p, 2018r.
Polski
Safety and Important Information EBS-2600
G2023/04/29_1EN
Angielski
Basic User’s Manual EBS-1500 with a single piezoceramic printhead
2006/02/14#1.0
Angielski
Film – HANDJET<sup>®</sup> EBS-260 – przenośna, ręczna, mobilna drukarka Ink Jet Film – HANDJET® EBS-260 – przenośna, ręczna, mobilna drukarka Ink Jet
PL, 480p, 720x405pix, 2007r.
Polski
User’s Manual EBS-1500 with a single electromagnetic printhead
2006/02/20#3.1
Angielski
Film – HANDJET<sup>®</sup> EBS-260 – przenośna, ręczna, mobilna drukarka Ink Jet Film – HANDJET® EBS-260 – przenośna, ręczna, mobilna drukarka Ink Jet
EN, 1080p, 2014r.
Video 2 – HANDJET<sup>®</sup> EBS-260 – totally mobile, hand held, portable ink-jet printer Video 2 – HANDJET® EBS-260 – totally mobile, hand held, portable ink-jet printer
EN, 1080p, 2014r.
Angielski
User’s Manual EBS-1500 with a single piezoceramic printhead
2006/09/20#3.1
Angielski
Video über den HANDJET<sup>®</sup> Drucker EBS-260 – verbesserter, ultra mobiler Ink Jet Handdrucker Video über den HANDJET® Drucker EBS-260 – verbesserter, ultra mobiler Ink Jet Handdrucker
DE, 1080p, 2014r.
Niemiecki
Instrukcja Obsługi EBS-1500 systemy wielogłowicowe
2006/09/15#3.0
Polski
Film – EBS Ink-Jet Systems na targach WARSAW PACK 2019 Film – EBS Ink-Jet Systems na targach WARSAW PACK 2019
PL, 1080p, 50fps, 2019r.
Polski
User’s Manual EBS-1500 multihead systems
2006/09/15#3.0
Angielski
Film – EBS Ink-Jet Systems na targach MTP TAROPAK 2018 Film – EBS Ink-Jet Systems na targach MTP TAROPAK 2018
PL, 1080p, 2018r.
Polski
Film – EBS Ink-Jet Systems na targach MTP Pakfood 2017 Film – EBS Ink-Jet Systems na targach MTP Pakfood 2017
PL, 1080p, 2017r.
Polski