Norma ISPM15/IPPC – Fumigowanie palet

Palety drewniane, będące najpopularniejszym opakowaniem transportowym w handlu międzynarodowym, znakowane są najczęściej charakterystycznym znakiem IPPC. Co oznacza symbol IPPC oraz jakie korzyści powoduje spełnienie standardu ISMP 15?

Transport drewnianych towarów pomiędzy krajami, stwarza ryzyko rozprzestrzeniania się szkodników drewna, które mogą stanowić zagrożenie dla danego ekosystemu. Z tego względu opracowano szereg norm i standardów, aby ograniczyć to zjawisko i zapewnić bezpieczny transport oraz wymianę towarów w handlu międzynarodowym. Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich drewnianych opakowań, takich jak: palety, skrzynie, klatki, czy nadstawki paletowe, które wymagają zastosowania na nich określonych technik fumigacyjnych i oznakowania znakiem potwierdzającym zgodność ze standardem.

ISPM 15


DMO – drewniane materiały opakowaniowe

ISPM 15 – to Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM numer 15 opracowany przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin IPPC (International Plant Protection Convention) – organizację powołaną przez agendę ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Norma specyfikuje produkty, które wymagają poddania obróbce fitosanitarnej, dozwolone metody obróbki oraz sposoby znakowania wyrobów drewnianych certyfikatem IPPC. Wprowadzenie standardu ma na celu uregulowanie międzynarodowego obrotu opakowań drewnianych i gwarancję bezproblemowego transportu na całym świecie. W Polsce nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac produkcyjnych zgodnie z standardem sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nadleśnictwa (PIORiN).

Fumigacja palet


Palety transportowe, przed wejściem do obiegu wymagają poddania procesowi fumigacji zgodnie ze standardem ISPM 15. Obecnie procesy zabezpieczania palet drewnianych polegają najczęściej na obróbce termicznej. Materiał opakowaniowy poddawany jest działaniu temperatury 56°C przez minimum 30 minut w odpowiednio do tego przystosowanych komorach. Pozwala to na pozbycie się szkodników drewna z palet
i umożliwia bezpieczne wprowadzenie drewnianego opakowania do obiegu. Powyższe wymagania mają zastosowanie dla drewna o grubości większej niż 6 mm i nie dotyczą opakowań które zostały przetworzone przy użyciu kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia (np. płyty wiórowe, sklejki). Obróbka cieplna palet zwiększa również odporność wyrobu na warunki atmosferyczne, co przekłada się na dłuższą żywotność drewnianego materiału opakowaniowego (DMO).

Ilustracja komory fumigacyjnej do obróbki fitosanitarnej palet drewnianych

Certyfikat IPPC


Drewno poddane zabiegom fumigacji powinno zostać oznakowane symbolem IPPC, będącym certyfikatem potwierdzającym zgodność materiału ze standardem ISPM 15. Znakowanie palet polega na umieszczeniu na jej wspornikach znaku, który składa się z następujących elementów:

Symbol certyfikatu IPPC
IPPC – International Plant Protection Convention

XX

Kod kraju wg normy ISO 3166-1 (np. PL – Polska)

000

Unikalny numer certyfikacji danego producenta

YY

Kod określający rodzaj zastosowanej obróbki fitosanitarnej

Oznaczenia powinny znajdować się na każdym drewnianym opakowaniu, w tym palecie i muszą być zgodne z postanowieniami standardu ISPM 15. W przypadku palet naprawczych, przy wymianie więcej niż 1/3 części drewna, konieczne jest ponowne przejście materiału przez procesy fumigacji oraz znakowania.

Istotnym aspektem poprawnego oznakowania palety jest również możliwość prześledzenia funkcjonowania opakowania wstecz i ustalenia odpowiedzialności na każdym etapie w łańcuchu dostaw. Drukarki przemysłowe mogące pracować w miejscach, gdzie panuje duże zapylenie, zmienna temperatura i wilgotność, pozwalają na wykonywanie wyraźnego i czytelnego nadruku certyfikatu IPPC bez potrzeby zatrzymania produktu do oznakowania. Urządzenia oferują szerokie możliwości opisywania powierzchni drewnianych, dostosowania wydruku do różnych wymiarów np. palet i jej wsporników, a także zapewniają automatyzację procesów znakowania, która nie ma zastosowania w przypadku używania klasycznych wypalarek mechanicznych.

High-Res EBS-2600 – znakowanie palet drewnianych symbolem IPPC

Umieszczenie certyfikatu IPPC na powierzchniach drewnianych i drewnopochodnych potwierdza spełnienie wymagań dla producentów opakowań i umożliwia bezpieczne wprowadzenie DMO do obiegu międzynarodowego.